Сигурност на личните данни

Съгласно Удостоверение № ХХХХХХ, издадено на ХХ.ХХ.ХХХХ от Комисия за Защита на личните данни, ВИ ГРУП 2018 ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № ХХХХХХ. Личните данни, получени за обработка от потребителите на сайта се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на ВИ ГРУП 2018 ООД както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от ВИ ГРУП 2018 ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на фирмата.

Shopping Cart
Call Now Button