Отказ от закупена стока

Отказ от закупена стока:

В качеството си на потребител Вие имате право в 14-дневен срок, считано от датата на доставка, да се откажете от поръчката направена онлайн и да върнете стоката, без да дължите обезщетение или неустойка и без да е необходимо да посочвате конкретна причина. В този случай ВИ КЛИМА ЕООД няма никакъв ангажимент да осигури транспортирането на стоката обратно от клиента.

Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. Стоката трябва да не е била монтирана и да не е била използвана. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайното погиване или повреждане на стоката се носи изцяло от потребителя.

Възстановяване на заплатените суми:

ВИ КЛИМА ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

За да ви бъде възстановена заплатената сума е необходимо върнатата стока да е придружена с оригинал или копие на финансов документ, доказващ че е закупена от ВИ КЛИМА ЕООД.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок не по-късно от 30 дни.

Адрес за връщане на стоката при отказ на поръчка:

ВИ КЛИМА ЕООД

гр. Пловдив

бул. Христо Ботев 140

Важно: Преди да изпратите стоката обратно е необходимо да се свържете с нас на посочените в сайта телефони, за да уговорите връщането.

Shopping Cart
Call Now Button